Užitečné informace

Pokud si nejste jisti, jak postupovat v případě úmrtí osoby blízké, podívejte se na užitečné informace,
které jsme pro Vás připravili, nebo nám zavolejte do pohřební služby v Turnově. Rádi vám se vším poradíme.

Vystavení úmrtního listu

Postaráme se za vás o jeho vyřízení. K tomu je potřeba odevzdat na pohřební službě občanský průkaz a kartičku pojištěnce zesnulé/ho. Úmrtní list vystaví matrika oprávněným osobám/ objednavateli pohřbu/ v místě úmrtí zesnulé(ho). Matrika zašle úmrtní list objednavateli pohřbu doporučeně na jeho adresu. Starobní důchod se automaticky zastavuje. 
 

Dědictví

K dědickému řízení vás danné notářství vyzve samo.

Vdovský důchod

Žádost o vdovský nebo vdovecký důchod podávejte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu.
K vyřízení je potřeba dodat úmrtní list, občanský průkaz pozůstalé(ho), oddací list.

Sirotčí důchod

Žádost se podává rovněž na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.
Nutné je mít u sebe úmrtní list, rodný list dítěte a potvrzení o studiu dítěte.

Pohřebné

Od 1. 1. 2008 stát pohřebné nevyplácí, pouze v případě úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte nebo při úmrtí nezaopatřeného dítěte,
pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká v případě neuplatnění žádosti do 1 roku ode dne pohřbení.