Pohřební služby

Naše pohřební služba realizuje v Turnově a okolí pohřby i kremace včetně souvisejících smutečních služeb. 

Než navštívíte náš pohřební ústav:

Je vhodné se v rodině předem dohodnout na těchto údajích:

 • kdo bude objednavatelem pohřbu
 • kde bude smuteční obřad
 • množství parte, obálek
 • zda potřebujete autobus
 • množství květin, text na stuhy

Doklady nutné ke sjednání pohřbu či kremace:

 •     občanský průkaz zesnulého
 •     rodný a oddací list zesnulého
 •     šaty zesnulého
 •     případně cestovní pas, kartičku zdravotní pojišťovny, řidičský průkaz - zajistíme za vás vrácení dokladů úřadům

Pohřební služby:

 •     zajištění civilních rozloučení, církevních rozloučení, rozloučení bez obřadu
 •     ekonomické pohřby
 •     tisk parte
 •     převozy zesnulých
 •     zajištění květinové výzdoby (smuteční květiny, květiny na rakev, smuteční věnce, stuhy...)
 •     zajištění autobusu
 •     výběr hudby a smutečního projevu na obřad
 •     prodej hřbitovního sortimentu (lampičky, vázy, svíčky...)
 •     zhotovení nápisů na obaly na urny
 •     postavení urnových pomníků, hrobů ze žuly nebo umělého kamene TERACO

Možnosti pohřbů:

Základní pohřeb - pohřeb bez obřadu
Zpopelnění zesnulé(ho) bez provedení smutečního obřadu.

Pohřeb s obřadem (civilní nebo církevní) a následná kremace
Poslední rozloučení se zesnulým se obvykle provádí ve smutečních síních, na hřbitovech nebo v kostelích. Po obřadu se provádí kremace, neboli zpopelnění zesnulého.

Předání a uložení urny
Urnu je možné vyzvednout v kanceláři pohřební služby. Urnu lze uložit do hrobu, kolumbária nebo na jiném místě k tomu určeném.

Pohřeb s obřadem a následné pohřbení do země (hrobu či hrobky)

Poslední rozloučení se zesnulým se provádí ve smutečních síních, na hřbitovech nebo v kostelích. Po obřadu se rakev převeze na hřbitov a uloží do země. Lze vykonat i malý obřad u rakve před pohřbením.